Guesthouse

Guesthouse ontwerp
voor robuust logeren

De opdracht

De huidige situatie: Een buitengevel van gele bakstenen in combinatie met kunststof kozijnen, geen fraaie aanblik.

Bouwbedrijf HEMELS heeft een ontwerp voor het guesthouse neergelegd door het pand in te pakken met houten delen waarbij het platte dak en de afwatering direct zijn verbeterd en verlichting is aangebracht.